Uncategorized

Силни Страни

Можеш да бъдеш изцяло себе си само ако си наясно със силните и слабите си страни. Но можеш да постигнеш най-много и с най-малко усилие, време и ресурси, само ако градиш върху силните си страни и талантите си. Когато залагаш на силните си страни всичко в живота ти се удава много по-лесно и удоволствието, което изпитваш от живота е максимално. Само тогава можеш истински да допринесеш за света и близките си. Най-важната и значима сила, която имаме са нашите силни страни, до колко ги използваме, нашата парадигма и културна обусловеност предопределят историята на нашия живот. Всяка история има сюжет, начало и действащи лица.

Емпатията – харесва ми дефиницията на израелския философ Кхен Ламперт “Емпатията възниква тогава, когато открием себе си в ума на другия. Ние наблюдаваме света през неговите очи, чувстваме неговите емоции, споделяме неговата болка“. Способността на емпатия сякаш е вградена в нас, дори бебето се разплаква, когато чуе друго бебе да плаче. Емпатията се различава от съчувствието, което е свързано със съгласие или с приемане. Означава да видим друга гледна точка, да се вслушаме в думите, в съдържанието и емоцията, за да можем да се поставим на негово място и да усетим това, което усеща и той.

Силните страни са уникална комбинация от таланти, знания и умения, които всеки човек притежава. Хората използват тези вродени качества и способности в ежедневния си живот, за да изпълняват своята работа, да се свържат с други хора  и да постигнат целите си. Но повечето хора не знаят кои са техните силни страни и как да ги използват, за да постигнат най-доброто, на което са способни и да повишат качеството си на живот.

Повечето хора неохотно говорят за своите силни страни, а много дори не знаят какви са те.

Но важни ли са силните страни?

Често се предполага, че хората, които постигат повече си поставят високи цели. В същото време, по-малко успешните си поставят скромни цели. Изследванията показват, че успешните хора знаят своите възможности и си поставят цели малко над тяхното ниво, докато по-малко успешните хора не знаят своите възможности и си поставят нереално високи цели. Всъщност най-успешните хора строят личния си живот и кариера на базата на своите таланти и силни страни. Те намират роли, които им подхождат най-много и измислят методи за прилагане на талантите си в живота. Що се касае до слабите страни, те по-скоро ги държат под контрол, отколкото да ги развиват.

Резултатите на междукултурното съпоставяне  на ценностите на силните страни на личностите свидетелстват за това, че знанието на своите силни качества и тяхото развитие:

 • Изработват цялостно виждане на живота и неговите перспективи
 • Поражда оптимизъм, дава чувство за направление
 • Помага за развиване на увереност в себе си
 • Създава усещане за жизненост
 • Носи чуството за реализация
 • Помага да постигнеш своите цели.

Класификация на достойнствата и добродетелите

Тази класификация, създадена през 2001 год. от Кристофър Питърсън и Мартин  Селигман, двама лидери на движението на позитивната психология, основана на следните допуски:

 • Силните страни на човека не са вторични по отношение на неговите слаби страни, илюзорни или епифеноменални (производни от нещо друго).
 • Ние можем да опишем силните страни на човека от научна гледна точка.
 • Силните страни са това, което различава хората един от друг.
 • Силните страни на човека приличат на характера, но на тях могат да влияят фактори, отнасящи се към околната среда.

Отначало Питърсън и Селигман са се опитвали да установят силните страни с най-различни методи, а именно: по пътя на мозъчна атака с участието на водещи учени, в дискусии с участници в психологическа конференция, философия и друга литература, описваща добрия характер.

След това, сблъсквайки се със стотици кандидатури за званието „силни страни на личността“, те приложили редица критерии при избора на нашите основни достойнства.

Достойнството на човек способства появата в него самия и в тези, които го обкръжават усещания, че той живее правилен живот.

Той има морални ценности сам за себе си, независимо от това, дали наличието на достойнството води до положителни резултати.

Проявявайки достойнствата си, ние не принизяваме другите, по-скоро такива прояви могат да им бъдат полезни, предизвиквайки възхищение, а не завист.

В силните страни не може да има антипод, който също да се смята добър в нещо.

Това, в което човек е силен трябва да се проявява в неговото поведение, мисли, чувства и действия, трябва да се разпостранява в различни ситуации и моменти на времето.

Този процес е  завършил с определянето на 24-те силни страни на характера, т.е. механизми, позволяващи ни да постигнем добродетели (които се смятат за универсални качества и на които са придавали особено значение философи и религиозни мислители). И така, силните страни могат да се обединят в шест такива добродетели:

 • Мъдрост – тази добродетел обединява силните страни, свързани с получаването и използването на знания;
 • Мъжество –група човешки достойнства, касаещи проявата на воля за постигане на цели в условията на външно или вътрешно съпротивление;
 • Любов, хуманност –междуличностни силни страни;
 • Справедливост –граждански силни страни;
 • Умереност– тези силни страни ни защитават от невъздържаност;
 • Трансцендентност – тези силни страни ни съединяват с Вселената.

БЕЗПЛАТЕН МИНИ КУРС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *